Home

واکنش مثبت بازار به خروجی مجامع عمومی

بازار دیروز در شرایطی بازگشایی شد که اخبار خوبی از مجمع گروه خودرویی به بازار تزریق شد و این اخبار باعث شد اولین روز معاملاتی مرداد ماه با رشد قابل توجهی روبرو شود.

از: سنا
واکنش مثبت بازار به خروجی مجامع عمومی
  test