Home

مشکل تجدید ارزیابی شرکت‌ها رفع شد/ راه اندازی کمیته فقهی بانک مرکزی در لایحه مشترک وزارت اقتصاد

علی طیب‌نیا از پیش‌بینی راه اندازی شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه بانکداری خبر داد و گفت: شرکت‌هایی که قبلاً اقدام های اولیه برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را انجام داده‌اند می‌توانند امسال با معافیت مالیاتی آن را تکمیل کنند.

از: سنا
مشکل تجدید ارزیابی شرکت‌ها رفع شد/ راه اندازی کمیته فقهی بانک مرکزی در لایحه مشترک وزارت اقتصاد