نگاهی بر پرتفوی یک ماهه "وبانک"

چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۵
نگاهی بر پرتفوی یک ماهه "وبانک"

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه 16 هزار و 250 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

  سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه 16 هزار و 250 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 504 میلیارد و 659 میلیون ریال و مبلغ 551 میلیارد و 224 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 46 میلیارد و 565 میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 7 میلیارد و 131 میلیون ریال خریداری کرد. "وبانک" در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 19 هزار 59 میلیارد و 274 میلیون ریال و ارزش بازار 35 هزار و 149 میلیارد و 485 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت طی دوره یاد شده معادل 8 میلیارد و 302 میلیون ریال کاهش یافت و به 19 هزار و 50 میلیارد و 972 میلیون ریال رسید؛ همچنین ارزش بازار آن با کاهش یک هزار و 270 میلیارد و 209 میلیون ریال، معادل 33 هزار و 879 میلیارد و 276 میلیون ریال محاسبه شد.
نگاهی بر پرتفوی یک ماهه "وبانک"