نرخ بهره بانکی همچنان غیر منطقی است

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
نرخ بهره بانکی همچنان غیر منطقی است

کاهش نرخ بهره تنها موضوع بازار سرمایه نیست. توسعه اقتصادی کشور به اجرای دقیق و کامل طرح کاهش نرخ بهره وابسته است و ضرورت دارد دولت برای افزایش رشد اقتصادی بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی تناسب منطقی ایجاد کند. برای توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری، نزدیکی نرخ تورم و نرخ بهره امری بدیهی است و کاهش نرخ بهره، عامل افزایش بازدهی بازار سرمایه خواهد بود.

در حال حاضر بازار سرمایه در مسیر تطبیق با شرایط جدید افزایش قیمت های جهانی فلزات اساسی، احتمال افزایش قیمت نفت و ابلاغیه تک نرخی شدن ارز روند مثبتی را در پیش گرفته است. دکتر سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و مدیر عامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان ضمن بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: فعلا خبرهای بازار سرمایه مثبت است و به نظر می رسد برای امتداد این شرایط، اصلاح نرخ بهره بانکی و عمل به آن امری ضروری است. مدیر عامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز، قیت جهانی فلزات اساسی و همچنین تغییرات قیمت نفت از عوامل رشد بازار سرمایه طی چند روز گذشته بود، گفت: یکی از عوامل مهم دیگر موثر در رشد بازار سرمایه نرخ بهره بانکی است. متاسفانه این نرخ در کشور همچنان غیر منطقی است. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ بهره بانکی تاثیر مستقیم در بازدهی  بازار سرمایه دارد، افزود: انتشار اخبار مثبت و یا تغییر قیمت های جهانی باعث استقبال از یک یا دو گروه بورسی می شود اما برای آن که شاهد رشد مداوم و منطقی بازار سرمایه باشیم به اصلاح نرخ بهره بانکی و کاهش آن نیاز داریم. مصطفی صفاری ادامه داد: برای توسعه بازار سرمایه کاهش نرخ بهره، امری ضروری است و اگر بخواهیم شاهد رشد بازار باشیم باید نرخ بهره مجددا کاهش پیدا کند، البته این رویداد مهم اقتصادی محقق شده اما متاسفانه بعضی از بانک ها همچنان از اجرای این دستور العمل تخطی می کنند. وی ادامه داد: کاهش نرخ بهره تنها موضوع بازار سرمایه نیست. توسعه اقتصادی کشور به اجرای دقیق و کامل طرح کاهش نرخ بهره وابسته است و ضرورت دارد دولت برای افزایش رشد اقتصادی بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی تناسب منطقی ایجاد کند. برای توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری، نزدیکی نرخ تورم و نرخ بهره امری بدیهی است و کاهش نرخ بهره، عامل افزایش بازدهی بازار سرمایه خواهد بود. مدیر عامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان با اشاره به اینکه در سال های گذشته بالا بودن نرخ بهره عامل کاهش بازدهی بورس بود، گفت: با کاهش نرخ بهره از 20 به 18 درصد و سپس به 16 درصد باید رشد با ثبات بازار سرمایه محقق می شد اما به دلیل اینکه این روند اجرا نشد، نتوانستیم شاهد رشد مورد انتظار بازار سرمایه باشیم. وی با بیان اینکه اجرای دستور العمل کاهش نرخ بهره و اصلاح برخی از فعالیت های مغایر با قانون راه پیشبرد اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و افزایش بازدهی بازار سرمایه است، گفت: ما بالاترین نرخ واقعی بهره بانکی دنیا را داریم و طبیعی است در هر جا که نرخ بهره بالا باشد سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. سهام، مسکن و همه بخش های اقتصادی از رشد قابل انتظار فاصله می گیرند و بالا بودن نرخ بهره رکود اقتصادی را باز تولید خواهد کرد. به گفته این استاد دانشگاه نرخ بهره فعلی توجیه پذیر نیست و اگر بخواهیم شاهد رشد اقتصادی باشیم باید نرخ بهره را مجددا کاهش دهیم و به آن عمل کنیم. وی سپس افزود: قرار بود موج دوم کاهش نرخ بهره از آبان ماه اجرا شود اما می بینیم نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه نرخ های قدیم 15 و 18 درصد هم اجرایی نشد. در پایان مصطفی صفاری با تاکید بر اینکه در دنیا تفاوت نرخ واقعی بهره و نرخ تورم دو یا سه واحد و حتی کمتر است، گفت: برای توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری، نزدیکی نرخ تورم و نرخ بهره امری بدیهی است و این اقدام عامل افزایش بازدهی بازار سرمایه، اجرای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
نرخ بهره بانکی همچنان غیر منطقی است
jkkjkjkjkj