دور جدید حیات صندوق های سرمایه گذاری در سهام

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
دور جدید حیات صندوق های سرمایه گذاری در سهام

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان از برنامه جدید این صندوق جهت سرمایه گذاری در سایر "صندوق های سرمایه گذاری در سهام" خبر داد و افزود: این طرح از دو ماه پیش در کمیته سرمایه گذاری تامین سرمایه آرمان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از تهیه گزارش‌های کارشناسی، تصمیم بر این شد که با لحاظ کردن معیارهای مشخص در ابتدای هر ماه، صندوق گنجینه نسبت به صدور واحد های سرمایه گذاری در 10 صندوق سهام برتر اقدام کند.

  مدیرعامل تامین سرمایه آرمان از برنامه جدید این شرکت برای سرمایه گذاری در سایر "صندوق های سرمایه گذاری در سهام" خبر داد. محمودرضا خواجه نصیری، مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه "صندوق گنجینه آرمان شهر" به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه گذاری کشور با بیش از 22 هزار میلیارد تومان منابع در حال فعالیت است، گفت: در طول دو سال گذشته منابع در اختیار این صندوق از حدود 2 میلیارد تومان به بیش از 22 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و پیش بینی می شود در چند ماه آینده؛ منابع آن تا سقف 30 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. وی از برنامه جدید این صندوق جهت سرمایه گذاری در سایر "صندوق های سرمایه گذاری در سهام" خبر داد و افزود: این طرح از دو ماه پیش در کمیته سرمایه گذاری تامین سرمایه آرمان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از تهیه گزارش‌های کارشناسی، تصمیم بر این شد که با لحاظ کردن معیارهای مشخص در ابتدای هر ماه، صندوق گنجینه نسبت به صدور واحد های سرمایه گذاری در 10 صندوق سهام برتر اقدام کند. به گفته خواجه نصیری، در حال حاضر میزان سرمایه گذاری در هر صندوق تا 10 درصد ارزش روز صندوق سرمایه پذیر و تا سقف یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در آینده می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد. در حال حاضر سقف 100 میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده که در صورت کسب بازدهی مناسب ، این مبلغ نیز قابل افزایش خواهد بود. وی هدف تامین سرمایه آرمان از اجرای این طرح را استفاده از ظرفیت های تحلیلی بازار سرمایه و بهره مندی از رویکردهای متفاوت در سرمایه گذاری برشمرد و ابراز امیدواری کرد: این رویکرد بتواند در آینده به توسعه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری کمک کند.
از: سنا
دور جدید حیات صندوق های سرمایه گذاری در سهام
jkkjkjkjkj