نیش عقرب جان دختر را گرفت

عقربی که در لباس کودک جا خوش کرده بود دختر 10 ساله را به کام مرگ فرستاد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
نیش عقرب جان دختر را گرفت