کلینتون: 10 میلیون شغل ایجاد می کنم

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات 10 میلیون شغل ایجاد می کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
کلینتون: 10 میلیون شغل ایجاد می کنم