قایق سوار مست دختر 9 ساله را به کشتن داد +تصاویر

فرد مستی که در حال ویژاژ با قایق موتوری بود با کوبیدن قایقش به شناوری دیگر، باعث مرگ دختری نوجوان شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
قایق سوار مست دختر 9 ساله را به کشتن داد +تصاویر