Home

چند کشته و زخمی در پی تیراندازی در تگزاس

تیراندازی در شهر آستین ایالت تگزاس آمریکا، چند کشته و زخمی برجای گذاشت.

از: باشگاه خبرنگاران
چند کشته و زخمی در پی تیراندازی در تگزاس
  test