عارف در انتخابات ریاست جمهوری96 با اصلاح‌طلبان هماهنگ است

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: عارف در انتخابات ریاست جمهوری96 با اصلاح‌طلبان هماهنگ است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
عارف در انتخابات ریاست جمهوری96 با اصلاح‌طلبان هماهنگ است