4 کشته و زخمی در تیراندازی جنوب فلوریدا/ یک کشته در تیراندازی نشویل آمریکا

در ادامه خشونت های مسلحانه در آمریکا، این بار تیراندازی در جنوب فلوریدا، 4 کشته و زخمی برجای گذاشت. در همین حال تیراندازی در ایالت تنسی آمریکا نیز یک کشته بر جای گذاشته است .

<
از: باشگاه خبرنگاران
4 کشته و زخمی در تیراندازی جنوب فلوریدا/ یک کشته در تیراندازی نشویل آمریکا