عارف برای یک‌دست شدن جریان اصلاح‌طلبان از انتخابات92 انصراف داد

عضو حزب کارگزاران گفت:انصراف عارف در انتخابات ریاست جمهوری 92 به منظور یک‌دست شدن جبهه اصلاحات بود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
عارف برای یک‌دست شدن جریان اصلاح‌طلبان از انتخابات92 انصراف داد