Home

از ادعای استفاده ابزاری تهران از اسلام تا نگرش خصمانه دموکراتها به ایران و برادرکشی وحشیانه داعشی ها+تصاویر

گزیده‌ای از اخبار جالب و خواندنی مورخ دوازدهم مرداد ماه را یکجا ببینید.

از: باشگاه خبرنگاران
از ادعای استفاده ابزاری تهران از اسلام تا نگرش خصمانه دموکراتها به ایران و برادرکشی وحشیانه داعشی ها+تصاویر
  test