رکود و بیکاری دو مشکل اصلی کشور است/مجلس دهم شبیه مجلس ششم نخواهد بود

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه رکود و بیکاری دو مشکل اصلی کشور است گفت: پارلمان دهم استعداد یک مجلس کارآمد را دارد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
رکود و بیکاری دو مشکل اصلی کشور است/مجلس دهم شبیه مجلس ششم نخواهد بود