آیا روحانی برای پیروزی در انتخابات 96 به حمایت جریان‌ها نیاز دارد؟

روحانی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 96 به تحقق موضوعاتی نیاز دارد تا بتواند نتیجه انتخابات را به نفع خود تثبیت کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
آیا روحانی برای پیروزی در انتخابات 96 به حمایت جریان‌ها نیاز دارد؟