تصویب و دایمی شدن لایحه مدارس و مراکز غیر دولتی

رییس سازمان مدارس غیردولتی از تصویب لایحه تاسیس مدارس غیردولتی و افزایش بعد نظارتی و حمایتی خبر داد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
تصویب و دایمی شدن لایحه مدارس و مراکز غیر دولتی