توجه به ثبت نام در مراکز مجوز دار پیش دبستانی برای انجام سنجش

مدیر کل دفتر پیش‌ دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: اولیا برای انجام سنجش نو‌آموزان پیش‌دبستانی باید نسبت به ثبت‌نام در مراکز دارای مجوز که امکان ثبت در سامانه سناد‌ را ایجاد می‌کنند توجه داشته باشند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
توجه به ثبت نام در مراکز مجوز دار پیش دبستانی برای انجام سنجش