ظریف: به ایستادن در کنار خواهران و برادرانم در ترکیه افتخار می‌کنم + توئیت

پس از سفر محمد جواد ظریف به ترکیه وی توئیتی را من باب خواهران و برادران شجاع ترک منتشر کرده است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
ظریف: به ایستادن در کنار خواهران و برادرانم در ترکیه افتخار می‌کنم + توئیت