موشکافی وزنه برداری سلیمی در اینستاگرام بعیدی نژاد+اینستاپست

یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
موشکافی وزنه برداری سلیمی در اینستاگرام بعیدی نژاد+اینستاپست

حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود به بررسی آخرین مسابقه بهدادسلیمی پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون در فضای مجازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به برخی نکات در مورد وزنه برداری  و وظایف ژوری از احقاق حق بهداد سلیمی گفت.
بعیدی نژاد نوشت: "بر اساس قوانين و مقررات "فدراسيون وزنه برداري جهاني" و در قسمت مربوط به "وظايف ژوري" آمده است: 
١- ژوري از اين اختيار برخوردار است كه "با تصميم مبتني بر اتفاق آرا"، نظر اعلام شده توسط داوران را بعلت اشتباه فني تغيير دهد.
٢- بمنظور تغيير تصميم داوران، ژوري "ميبايد" ابتدا از هيات داوران در خصوص تصميم آنها توضيح بخواهد. 
٣- اگر توضيحات هيات داوري مورد موافقت ژوري قرار گيرد، ژوري هيچ تصميمي اتخاذ نخواهد كرد. اما اگر ژوري توضيح داوران را نپذيرد، تصميم داوران را تغيير ميدهد. 
٤- تصميم هيات ژوري در تغيير نظر داوران بايد رسما به اطلاع وزنه بردار و هيات وزنه برداري مربوطه برسد و سخنگوي ژوري نظر ژوري را اعلام كند.
٥- وقتي تصميم "اكثريت" ( و نه به اتفاق آرا) اعضاي ژوري با تصميم داوران تفاوت داشته باشد، ژوري "ميتواند" ( و نه اينكه مي بايد) از داوران توضيح بخواهد. اگر ژوري توضيح آنها را بپذيرد، اقدامي صورت نميگيرد، ولي اگر ژوري توضيحات داوران را قبول نكند و ضمنا" اعضاي ژوري به اتفاق آرا برسند"، ژوري ميتواند تصميم داوران را تغيير بدهد.بي شك نحوه تغيير شتابزده تصميم داوران توسط ژوري در شبي كه ميليونها نفر ناظر وزنه زدن بهداد سليمي قهرمان بزرگ ايراني بودند، سوالات و ابهامات زيادي را نسبت به طي شدن دقيق فرآيند قانوني تغيير نظر داوران توسط ژوري ايجاد كرده است. 
به هيچ وجه پذيرفته نيست كه اعضاي ژوري كه بر اساس شواهد حتي در تغيير نظر داوران اتفاق نظر هم نداشته اند در زماني بغايت كوتاه و سريع در كمتر از حتي يك دقيقه توانسته باشند اول از همه مسير مشورت با داوران را بخوبي طي نموده باشند، چه برسد به اينكه اين فرصت تعامل با داوران و طي شدن مسير اين مشورت اعضاي ژوري را براي تغيير نظر داوران "به اتفاق آرا ميان خود" رسانده باشد.
بي شك ورزش پاك شعار صحيح فدراسيون جهاني وزنه برداري ميباشد و اعتماد مردم به شعار اصلي اين فدراسيون ايجاب مي كند كه رئيس فدراسيون و اعضاي ژوري خود در اثبات قانونگرايي و زدودن هر شبهه و ابهامي كه پاكي و پايبندي به مقررات در وزنه برداري را به زير سوال ميبرد از هيچ تلاشي مضايقه نكنند و حق و قانون را از هر امري بالاتر بدانند. منافع پايدار فدراسيون وزنه برداري كه خود با موضوع روزمره دوپينگ و تنبيه ورزشكاران خاطي مواجه است ايجاب مي كند كه براي مشروعيت بين المللي تصميمات ضد فساد، خود بيش از ورزشكاران كوشا باشد و شائبه هر گونه فساد را از خود دور كند. فدراسيون بر اين اساس بايد احقاق حق بهداد سليمي را براي تضمين پاكي اتخاذ تصميمات خود تا مرحله نهايي در دستور كار نگهدارد."


موشکافی وزنه برداری سلیمی در اینستاگرام بعیدی نژاد+اینستاپست