Home

کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی تصویب شد

کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش تصویب شد.

از: باشگاه خبرنگاران
کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی تصویب شد