با این تست حافظه تصویری خود را محک بزنید / چه کسانی دوران نوزادی‌شان را به یاد دارند؟

انتظارات فرد تصاویر ذهنی مربوط به خاطرات را به نوعی تحریف می‌کند. در این مطلب با پاسخ دادن به یک تست گرافیکی جالب، مهمترین وجه حافظه خود را بشناسید.

<
از: باشگاه خبرنگاران
با این تست حافظه تصویری خود را محک بزنید / چه کسانی دوران نوزادی‌شان را به یاد دارند؟