برد موشک بالستیک "R-29" چقدر است؟ + مشخصات و تصاویر

ارتش کره شمالی با عملیاتی کردن این موشک ها می تواند در صورتی که از وزن سرجنگی این موشک بکاهد مناطقی را در غرب آمریکا هدف قرار دهد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
برد موشک بالستیک "R-29" چقدر است؟ + مشخصات و تصاویر