افشای اطلاعاتی جدید از تعقیب و گریز هولناک یک نوجوان سیاهپوست بدست پلیس آمریکا + فیلم و تصاویر

افسران پلیس تگزاس آمریکا به یک نوجوان سیاه پوست غیرمسلح، 16 بار تیراندازی کردند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
افشای اطلاعاتی جدید از تعقیب و گریز هولناک یک نوجوان سیاهپوست بدست پلیس آمریکا + فیلم و تصاویر