کمبود هواپیما در ناوگان هوایی کشور/پیگیر قراردادهای خرید هواپیما هستیم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در شرایط کنونی ناوگان هوایی کشور به دلیل کمبود هواپیما تحت فشار است گفت: پیگیر قراردادهای خرید هواپیما هستیم.

<
از: باشگاه خبرنگاران
کمبود هواپیما در ناوگان هوایی کشور/پیگیر قراردادهای خرید هواپیما هستیم