همکاری امارات و رژیم صهیونیستی برای جاسوسی سایبری

دولت امارات برای جاسوسی سایبری از منتقدان خود و شنود مکالمات و پیام های آنها، از رژیم صهیونیستی کمک گرفته تا بتواند با آلوده کردن گوشی‌های آیفون، اطلاعات منتقدان را به سرقت ببرد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
همکاری امارات و رژیم صهیونیستی برای جاسوسی سایبری