کلوپ:بارسلونا در انگلیس به هیچ جا نمی رسید

سرمربی باشگاه لیورپول بر این باور است که بارسلونا درلیگ برتر انگلیس به هیچ جا نمی رسید.

<
از: باشگاه خبرنگاران
کلوپ:بارسلونا در انگلیس به هیچ جا نمی رسید