بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس شد

حمید بعیدی نژاد، در پی محقق شدن شرايط برأي ارتقاء روابط دو كشور سفیر ایران در انگلیس شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس شد