«در حلقه رندان» را بهتر بشناسیم

كتاب «در حلقه رندان» گزیده‌ای از برترین آثار خوانده شده در محفل ادبی طنز با همین نام در حوزه هنری است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
«در حلقه رندان» را بهتر بشناسیم