Home

ترامپ در آرای نظامیان و کهنه‌سربازان آمریکایی از کلینتون پیشی گرفت

نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد ترامپ در آرای نظامیان و کهنه‌سربازان آمریکایی از کلینتون پیشی گرفت.

از: باشگاه خبرنگاران
ترامپ در آرای نظامیان و کهنه‌سربازان آمریکایی از کلینتون پیشی گرفت