دومین پست سفیر ایران در انگلستان؛ برای تماشای دربی منچستر مزیتی به شما نداریم + اینستاپست

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان در دومین پست اینستاگرام خود پس از سفیر شدنش به دربی منچستر پرداخت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
دومین پست سفیر ایران در انگلستان؛ برای تماشای دربی منچستر مزیتی به شما نداریم + اینستاپست