کلینتون: تضرع داعشی ها به پیشگاه خداوند برای پیروزی ترامپ

نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد تروریست های داعشی خواهان پیروزی ترامپ در انتخابات پیشرو هستند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
کلینتون: تضرع داعشی ها به پیشگاه خداوند برای پیروزی ترامپ