Home

قویترین مرد پارالمپیک به روی تخته می رود

سیامند رحمان و علی صادق زاده آخرین نمایندگان وزنه برداری هستند که به روی تخته خواهند رفت.

از: باشگاه خبرنگاران
قویترین مرد پارالمپیک به روی تخته می رود