فیلم خوشحالی سیامند رحمان پس از مهار ۳۱۰ کیلوگرم

پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
فیلم خوشحالی سیامند رحمان پس از مهار ۳۱۰ کیلوگرم

خوشحالی سیامند رحمان پس از مهار ۳۱۰ کیلوگرم را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

به گزارش گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، حرکت چهارم و مهار ۳۱۰ کیلوگرم توسط سیامند رحمان را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
فیلم خوشحالی سیامند رحمان پس از مهار ۳۱۰ کیلوگرم