Home

کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرم

پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرم

کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرم در مسابقات پارالمپیک ریو2016 را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

به گزارش گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرم در مسابقات پارالمپیک ریو2016 را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

دانلود فیلم

کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرم