آستراکی: سیامند می توانست باز هم وزنه بزند

پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
آستراکی: سیامند می توانست باز هم وزنه بزند

مربی سیامند رحمان گفت: سیامند در شرایطی بود که می توانست باز هم وزنه بزند اما دیگر حرکت پنجم وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان غلام رضا استراکی مربی سیامند رحمان گفت: سیامند سه بار رکورد شکنی کرد. رکورد جهان 296 کیلوگرم بود که متعلق به خودش بود.  او توانست وزنه های  300، 305 و 310 را مهار کند و رکورد شکنی کند. 
وی ادامه داد با تمریناتی که رحمان انجام داده بود این موفقیت دور از ذهن نبود. همه چیز مهیا بود بدن سیامند کاملا گرم بود و شاید بیشتر از این هم می توانست وزنه بزند اما حرکت پنجمی نداشتیم.
آستراکی تصریح کرد امثال سیامند می توانند الگوهای خوبی برای افراد معلول باشند آن هایی که گوشه عزلت رو انتخاب کرده اند. آنان می توانند نه تنها در ورزش بلکه در همه زمینه ها استعداد نهفته خود را شناسایی کنند ما نیز آماده ایم در این امر به آنان کمک کنیم.
آستراکی: سیامند می توانست باز هم وزنه بزند