سایت ریو مدعی شد:رحمان یک پدیده است

سایت رسمی بازی های پارالمپیک ریو از سیامند رحمان به عنوان یک پدیده بی نظیر در جهان یاد کرد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
سایت ریو مدعی شد:رحمان یک پدیده است