Home

آغاز بارندگی و کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور+جدول

جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
آغاز بارندگی و کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور+جدول

با ورود سامانه بارشی برروی کشور، در برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه های البرز، بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

آغاز بارندگی و کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور+جدول
به گزارش  خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، با ورود سامانه بارشی برروی کشور، طی روز جمعه در برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه های البرز، ابرناکی،بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود. روز شنبه با تقویت سامانه بارشی بر مقدار بارش در این مناطق افزوده شده و همچنین دامنه بارش به برخی مناطق شمالی شمال شرق کشور نیز کشیده می شود، روز یک شنبه بارش در سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمالی شمال شرق کشور خواهد بود. 
شایان ذکر است با آغاز بارندگی، از روز جمعه کاهش نسبی دما، برای نوار شمالی کشور می باشد.
دروز جمعه و شنبه بخش غربی دریای خزر مواج پیش بینی می شود. 
همچنین طی روز جمعه با توجه به افزایش نسبی سرعت وزش باد، رخداد گرد و خاک در برخی از مناطق استان های البرز، تهران، سمنان، شمال اصفهان، مرکزی و قم دور از انتظار نیست.
آب و هوای کشور در یک نگاه:

جدول آب و هوای استان های کشور:

استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوا

اراک

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

اردبیل

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و بارش باران

گاهی رعدوبرق و وزش باد

ارومیه

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش

بادشدید واحتمال بارش پراکنده

اصفهان

صاف و غبارصبحگاهی گاهی وزش باد

اهواز

صاف و وزش باد

ایلام

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

بجنورد

کمی ابری دربعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد

بندرعباس

کمی ابری و غبارمحلی گاهی وزش باد

بوشهر

صاف تا قسمتی ابری و مه صبحگاهی در بعضی

ساعات وزش باد

بیرجند

صاف در بعضی ساعات وزش باد

تبریز

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

بادشدید و رگبارورعدوبرق

تهران

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر در بعضی

ساعات بادوگردوخاک

خرم آباد

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

رشت

یمه ابری تا ابری همراه با بارش باران گاهی

رعدوبرق و وزش باد همراه با مه صبحگاهی

زاهدان

صاف

زنجان

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و رگبارورعدوبرق

و وزش باد

ساری

نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش باران

گاهی رعدوبرق

سمنان

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

سنندج

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

شهر کرد

صاف گاهی وزش باد و غبارصبحگاهی

شیراز

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

قزوین

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

واحتمال رگبارورعدوبرق

قم

صاف دربعدازظهر قسمتی ابری در بعضی ساعات

بادوگردوخاک

کرج

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

واحتمال بادوگردوخاک

کرمان

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

کرمانشاه

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد گاهی

بادوگردوخاک

گرگان

قسمتی ابری گاهی ابری و بارش باران گاهی

رعدوبرق و مه صبحگاهی

مشهد

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

همدان

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر با احتمال

وزش بادشدید و غبارمحلی

یاسوج

صاف و وزش باد

یزد

صاف گاهی وزش باد

 

 

    
آغاز بارندگی و کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور+جدول