Home

مستند زندگینامه سیامند رحمان قهرمان پارالمپیک + فیلم

در این فیلم مستند زندگینامه سیامند رحمان قهرمان پارالمپیک ریو 2016 را می بینید.

از: باشگاه خبرنگاران
مستند زندگینامه سیامند رحمان قهرمان پارالمپیک + فیلم