Home

هراس آمریکایی‌ها از احتمال سوءقصدهای جدید تروریستی

آمریکا از هراس حملات تروریستی، تدابیر ویژه امنیتی شدیدی در نیویورک و در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ کرده است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
هراس آمریکایی‌ها از احتمال سوءقصدهای جدید تروریستی