پرداخت غرامت به کشاورزان در آینده ای نزدیک

مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان تهران گفت: با تلاش دولت و ستاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، غرامت سال های گذشته کشاورزان به زودی پرداخت خواهد شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
پرداخت غرامت به کشاورزان در آینده ای نزدیک