ذره بین کمیته بین المللی المپیک روی فدراسیون های ورزشی ایران

شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۵
ذره بین کمیته بین المللی المپیک روی فدراسیون های ورزشی ایران

کمیته بین المللی المپیک از برخی فدراسیون های ورزشی کشورمان در خواست کرد اساسنامه خود را این به این مرکز ارسال کنند.


رئیس فدراسیون تیراندازی در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره نامه کمیته بین المللی المپیک در خصوص ارائه اساسنامه فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: کمیته بین المللی المپیک نامه ای به تعدادی از فداسیون ها برای ارائه اساسنامه ارسال کرده که فدراسیون تیراندازی را هم شامل می شود.
وی افزود: پیش از این با مسئولان کمیته بین المللی المپیک ملاقات حضوری داشتیم و در خصوص اساسنامه گفتگو کردیم اما حالا مسئولان دوباره درخواست ارائه اساسنامه را داشته اند که باید تبعیت کنیم.
هاشمی ادامه داد: محدودیت زمانی برای این موضوع وجود ندارد.اساسنامه فدراسیون آماده است  در اولین فرصت برای iocا رسال می شود."
**این در حالی است که در این راه خطر اثبات دخالت های دولتی در برخی فدراسیون های ورزشی در بحث عزل و نصب ها وجود دارد و این یعنی روز های دشوار در انتظار ورزش ایران بعد از روز های شیرین المپیک که البته ما معتقدیم برخی شکایت های داخلی د راین زمینه دخیل هستند و به نوعی سر نخ از ایران به کمیته بین المللی المپیک ارسال شده است.
ذره بین کمیته بین المللی المپیک روی فدراسیون های ورزشی ایران