Home

بازداشت یک مظنون حادثه تیراندازی در یک مرکز خرید واشینگتن

مظنون حادثه تیراندازی مرگبار در یک مرکز خرید در شهر برلینگتون ایالت واشینگتن آمریکا بازداشت شد.

از: باشگاه خبرنگاران
بازداشت یک مظنون حادثه تیراندازی در یک مرکز خرید واشینگتن
  test