پاسخ امروز ما نسبت به متجاوز به مراتب کوبنده‌تر خواهد بود

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز پاسخ ایران به تجاوزگر کوبنده‌تر از پاسخ به صدام خواهد بود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
پاسخ امروز ما نسبت به متجاوز به مراتب کوبنده‌تر خواهد بود