Home

روزی که همه شاعر شدند...

آیین پاسداشت استاد سید علی موسوی‌گرمارودی در بیست و هشتمین شب شاعر با حضور چهره‌های هنری ادبی و فرهنگی کشور در سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار شد.

از: باشگاه خبرنگاران
روزی که همه شاعر شدند...
  test