بی سوادی در حوزه رسانه هراس دارد/ فضای مجازی می تواند ثروت آفرین باشد

دبیرکل همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی گفت: رسانه هراس ندارد اما بی سوادی در حوزه رسانه هراس دارد که باید به این موضوع توجه کنیم.

<
از: باشگاه خبرنگاران
بی سوادی در حوزه رسانه هراس دارد/ فضای مجازی می تواند ثروت آفرین باشد