یکی از وظایف سپاه پاسداران محرومیت زدایی است/ دولت باید به مناطق محروم نگاه ویژه کند

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: سپاه پاسداران در کنار حفظ امنیت کشور محرومیت زدایی را نیز در دستور کار خود دارد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
یکی از وظایف سپاه پاسداران محرومیت زدایی است/ دولت باید به مناطق محروم نگاه ویژه کند