برگزاری 3 مرحله اردو برای حضور در مسابقات جهانی کشتی پهلوانی

اردوی تیم ملی کشتی پهلوانی برای حضور در رقابت های جهانی بلاروس، در سه مرحله در خانه کشتی تهران، برگزار می شود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
برگزاری 3 مرحله اردو برای حضور در مسابقات جهانی کشتی پهلوانی