نظرسنجی: مایک پنس در مناظره با تیم کین عملکرد بهتری داشت

نتایج یک نظرسنجی از برتری نامزد معاونت ترامپ بر نامزد معاونت کلینتون در مناظره انتخاباتی آمریکا خبر داد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
نظرسنجی: مایک پنس در مناظره با تیم کین عملکرد بهتری داشت