راز ماندگاری شعر کهن ایران موسیقی موجود در شعرهاست

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
راز ماندگاری شعر کهن ایران موسیقی موجود در شعرهاست

اگر کمی با نگاه عمیق به شاعرانی مثل مولانا نگاه کنید، می‌بینید که موسیقی زیبایی در آن نهان است.


محمد سلمانی در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: ایرانیان از قدیم بر خلاف دنیای غرب، نگاه و تفکرشان رو به آسمان بود. به شکلی که بسیاری از معانی و مفاهیم زندگی را در عالم بالا می‌دیدند. این نکته بنیادین یکی از مسائلی است که در سبک زندگی و بالطبع شعر، ادبیات و فرهنگ هم تاثیر گذاشته است.
 
شاعر کتاب «غزل‌های زمان» تصریح کرد: وظیفه شعر به شکلی پس گرفتن مفهومی است که موسیقی از آن سلب کرده است و این آن رازی است که در شعر کهن سرزمین ما در آثار شعرایی مثل مولانا و فردوسی رعایت شده و این شعرا به بهترین شکل ممکن از پس این کار برآمده‌اند. این غزل‌سرا ادامه داد: جایی که شعر  باز می‌ماند، موسیقی آغاز می‌شود. اگر کمی با نگاه عمیق به شاعرانی مثل مولانا نگاه کنید، می‌بینید که موسیقی  زیبایی در آن نهان است و شعرا از وظیفه باز پیگیری آن چیزی که موسیقی از شعر گرفته به خوبی بر آمده است. این همان پلی است که شعر شاعری در قرن هفتم را به موسیقی‌های مدرن و نو در زمانه ما وصل می‌کند.
 
سلمانی خاطرنشان کرد: در همین راستا شعر شاعرانی مثل مولانا و حافظ تاثیری را در تفکر انسان شرقی می‌گذارد و این همان موردی است که باید در شعر شعرای امروز هم باید رعایت شود.
 
 
راز ماندگاری شعر کهن ایران موسیقی موجود در شعرهاست
jkkjkjkjkj