Home

سندرز: نمی‌خواهم نوه‌ام در دوران ریاست جمهوری ترامپ زندگی کند

"برنی سندرز" سناتور ایالت ورمونت بار دیگر درباره حمایت از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان هشدار داد و گفت که پیروزی ترامپ برای آمریکا دردسرآفرین خواهد بود.

از: باشگاه خبرنگاران
سندرز: نمی‌خواهم نوه‌ام در دوران ریاست جمهوری ترامپ زندگی کند